KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

5 věcí, na které si dát pozor při koupi pozemku

Chcete stavět rodinný dům a chystáte se proto koupit stavební pozemek? Před tím, že podepíšete kupní smlouvu si pečlivě zjistěte o nemovitosti veškeré informace. Není totiž nic horšího než najít perfektní místo, ale kvůli nějaké právní nebo geologické překážce na něm nemoci stavět. Připravili jsme pro vás stručný seznam informací, které by vás o pozemku měly vždy zajímat.

1.    Nemá pozemek nějaké právní překážky?

Pečlivě zkontrolujte, jestli osoba, která vám chce pozemek prodat, je jeho skutečným vlastníkem nebo má alespoň k prodeji všechna potřebná oprávnění. Zkontrolujte si na listu vlastnictví, jestli se u nemovitosti náhodou nevyskytují nějaké komplikace, jako například spoluvlastnictví, věcná břemena nebo zástavní práva.

pozemek

2.    Jedná se skutečně o stavební pozemek?

Pokud se rozhodnete koupit pozemek s tím účelem, že na něm postavíte dům, musí se jednat o pozemek stavební. Musí tedy být zařazený do zastavitelné oblasti a mít charakter stavebního pozemku. Tuhle informaci zjistíte z platného územního plánu na stránkách obce nebo fyzicky přímo na úřadě.

Ověřte si také, jestli se k vašemu stavebnímu pozemku nevážou nějaká omezení vyplývající z vyhlášky obce. Ta může třeba určit maximální výšku stavby, styl střechy a oken a podobně. Tato omezení jsou většinou platná kvůli zachování charakteru výstavby v daném místě (třeba historické centrum) nebo přispívají k ochraně životního prostředí.

3.    Je pozemek připojen k síti?

V tomto bodě se zaměřte na kanalizaci, elektrickou síť, plyn, vodovod a mobilní signál. Ověřte si, jestli jsou na pozemku sítě vůbec vybudované, nebo jestli jsou skutečně zkolaudované. Bez kolaudace totiž nemůžete získat stavební povolení. 

Pokud nejsou sítě zkolaudované, ujistěte se o skutečném a aktuálním stavu jejich výstavby na stavebním úřadě. Pokud jsou sítě zkolaudované a vyvedené do „skříňky“ na pozemku, nemusíte už nic řešit.

Pokud sítě vedou v přilehlé ulici, ale na pozemek vedeny nejsou, je nutné je vybudovat. Tento postup pak může být časově i finančně náročný, vždy je nutné konzultovat vybudování jak se stavebním úřadem, tak i se správci sítí. Problém nastává třeba ve chvíli, kdy vám nepovolí třeba vybudování přípojek kanalizace z důvodu nedostatečné kapacity čističky odpadních vod.

architekt

4.    Vede na pozemek příjezdová cesta?

Kromě toho, že si zjistíte, jestli na váš pozemek vede příjezdová cesta, tak se ujistěte i o tom, že ji budete moci v budoucnu bez problémů užívat. Pokud k nemovitosti vede veřejná komunikace, problém mít nebudete. Pokud ale třeba jen část příjezdové cesty leží na soukromém pozemku, nebo jsou kolem jejího vlastnictví nejasné vztahy, od koupě raději ustupte. V budoucnu by vám cesta mohla značně znepříjemnit život.

5.    Je váš pozemek dostatečně daleko od řek, kolejí nebo elektrického vedení?

Přesvědčte se o tom, že váš stavební pozemek je v dostatečné vzdálenosti od oblastí jako jsou vodní toky, elektrifikované železniční tratě nebo dráty vysokého napětí. Existují právní normy, které v těchto oblastech zakazují stavět. 

Stejně tak rozhodně nekupujte pozemek, který se nachází v záplavové oblasti. Na pozemcích s vysokým stupněm ohrožení se nesmí totiž stavět vůbec. Na pozemcích, které jsou vodou ohrožené jen nepřímo, pak můžete mít problém s pojištěním. Pojišťovny jsou v tomto ohledu velice opatrné a stavbu vám mohou odmítnout pojistit, bez pojistky pak nezískáte ani úvěr od banky na financování stavby.

elektrické vedení

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek