KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Jaké máme novinky u daně z nabytí nemovitých věcí?

Od 1. listopadu 2019 tady máme novinku, co se týče daně z nabytí nemovitých věcí. A o co se tedy jedná? Od začátku listopadového měsíce můžete uplatnit osvobození od daně z nabytí nemovitosti už i u bytových jednotek v rodinných domech. Musí se však jednat o první koupi bytu a zmíněnou novelu bude možno aplikovat jenom na případy, u kterých dojde k nabytí vlastnického práva k nemovitosti od data 1. 11. 2019 a později.

Padl návrh o tom, že by se celá tato daň zrušila, neprošel však Sněmovnou. Tento návrh měla konkrétně ODS, navrhovali také druhou možnost, a to snížení této daně. Pirátská strana chtěla v zákoně prosadit sníženou 2% sazbu daně z nabytí u nemovitých věcí s cenou do 4 milionů Kč. Pokud by šlo o nemovitosti s cenou vyšší, tak by se dvě procenta platila ze 2 milionů a čtyři procenta zase z částky nad dva miliony. Ani jeden z těchto návrhů nakonec neprošel sněmovnou. Jediné, co Sněmovna schválila byla alespoň tato novela.

Daň z nabidí nemovité věco

Osvobození se dříve týkalo jenom první koupě bytu v bytových domech a rodinných domů jako celku. Od 1. listopadu 2019 však nastala změna, kdy pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, od již zmíněného data nebo později lze aplikovat tuto novelu. Co to tedy znamená? Že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, popřípadě dojde-li k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (třeba dražbou).

Pokud jste si od začátku minulého měsíce pořídili nemovitost, změna se týká i Vás. Od té doby, co je novela v účinnosti se od daně z nabytí nemovitostí osvobozuje první úplatné nabytí vlastnického práva, k již dokončené nebo také užívané jednotce v rodinném domě, která:

  • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep či komoru, které se užívají zároveň s bytem a jsou vzniklé buďto výstavbou nástavbou, přístavbou nebo také stavební úpravou takového domu, nejde-li pouze o rozdělení či sloučení stávajících jednotek
  • nově tedy nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep či komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru

K nabití vlastnického práva k bytové jednotce musí dojít do pěti let. Buď ode dne dokončení, a nebo započtení jednotky, která je užívána či jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.