KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Jsem pro banku dost bonitní? 

Určitě jsme se s tímto výrazem již někdy setkali, ptáte se, zda jste pro banku dostatečně bonitní? Jak to lze zjistit, kde ověřit a co dělat v případě, že vás banka za bonitního klienta nepovažuje? 

Bonita, co to znamená?

Žádali jste někdy o úver? Pokud ano, pohybujete se mezi třemi miliony dalších Čechů, kteří se při své žádosti setkali s pojmem bonita.

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu (tedy vás). Banka ve většině případů posuzuje, zda pro ni subjekt (vy) nepředstavuje velké riziko. Mnohdy bývá mylně bonita zaměňována s ratingem. Úvěrový rating představuje schopnost splácet své dluhy, bonita má celkově širší obsah. Zjednodušeně lze říci, že bonita vyjadřuje ohodnocení klienta, jak dobře je schopen svůj dluh splácet.

Kde si to ověřím? 

Nevíte, zda Vám banka přidělí štítek bonitní klient či rizikový dlužník? Ve většině případů po vás chtějí banky vyplnit dotazník, na základě vašich odpovědí se pak posuzuje bonita. Sepsali jsme pár kritérií podle kterých banky následně přidělují své “známky” klientům.

  1. Výše příjmů. Do této hodnoty jsou započteny veškeré trvalé příjmy. 
  2. Výše výdajů. Zde se také započítají veškeré pravidelné výdaje. 
  3. Věk žadatele. S vyšším věkem žadatele bonita klesá.
  4. Nejvyšší dosažené vzdělání. Čím je dosažené vzdělání vyšší, tím je vyšší i bonita 
  5. Rodinný stav. Čím máte méně dětí a celkově závazků, tím lépe při žádosti o úvěr. 
  6. Profese. Pracujete například jako lékař? Vaše bonita se zvyšuje.

Dále si banka ověřuje, zda platební historii žadatele. K tomu ve většině případů slouží úvěrové registry. Registr dlužníků je databáze osob a firem, které řádně nesplácejí své závazky. Pokud spadáte mezi klienty zapsané v registru dlužníků, od banky se úvěru nedočkáte. 

Jak můžu vylepšit svou bonitu?

V případě, že banka dospěje k názoru, že se jedná o rizikového klienta, u kterého je pravděpodobnost, že nebude své závazky včas, či nebude vůbec splácet a žádost neschválí, není nutné zoufat. Pokud vám banka zamítla žádost z důvodu nízkého příjmu, můžete si říct o pomoc a zkusit štěstí se spolužadatelem nebo ručitelem. 
Avšak pokud vás banka vyhodnotila jako nedůvěryhodného z toho důvodu, že spadáte do registru dlužníků, budete si muset půjčit u nebankovní společnosti. Zde je dobré mít se na pozoru a nenaletět pochybným lichvářům. 

Máte zkušenosti s posuzováním vaší bonity? Diskutujte pod článkem.