KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Kde získat informace o nemovitosti?

Prodáváte dům nebo chcete koupit nový? Kde ale sehnat potřebné informace o majiteli nemovitosti, přesnou polohu nebo právní popis? Směřujte si to na Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), kde naleznete katastr nemovitosti. 

Jak je možné do katastru nahlédnout?

Na výběr máte ze dvou možností. Pomocí aplikace dálkový přístup lze získat elektronickou podobu dokumentů sbírky listin katastru nemovitostí. O přidělení oprávnění pro práci s dokumenty je nutné požádat. Na základě vyplněné žádosti ČÚZK obdržíte přístupové údaje k zaregistrování zákaznického účtu. O založení účtu může požádat kdokoliv. Problémem pro běžného uživatele však je, že se jedná o placenou službu, která je měsíčně fakturována. Doporučujeme pořídit si aplikaci v případě, že se do registrace pustí profesionálové (realitní makléři, developeři). Bezplatným dálkovým přístupem do aplikace disponují samosprávné orgány obcí, měst, krajů, státu, dále pak notáři, pracovníci geometrických plánů či soudní exekutoři.

Druhou možností, jak do katastru nemovitosti nahlédnout je navštívit adresu nahlížení do KN. Jedná se o bezplatnou variantu pro veřejnost, zároveň není potřeba žádné registrace. K nalezení jsou zde údaje o vlastnictví parcel, staveb, bytů nebo nebytových prostor, informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.  Oproti dálkovému přístupu do Katastru nemovitosti jsou výstupy z bezplatné verze značně omezené. 

Co zde můžete najít a co je k tomu potřeba znát?

  • Parcela - název obce a její část, parcelní číslo.
  • Stavba -  název obce a její část, typ stavby, ulice a číslo popisné.
  • Bytová jednotka - název obce a její část, typ stavby, ulice a číslo popisné.
  • Řízení - lze vyhledat podle čísla řízení nebo data přijetí řízení.
  • Mapa - přehledná katastrální mapa 

Katastr nemovitosti

Vklad do katastru nemovitostí

V případě koupě nemovitosti je nutné zajistit návrh vkladu nemovitosti, do té doby ještě nejste právoplatným majitelem domu. Návrh na vklad podává kupující nebo prodávající. Návrh na vklad se podává pomocí formuláře, který naleznete na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Lze jej podat poštou, osobně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Doporučujeme návrh podepsat ihned při podpisu kupní smlouvy. K návrhu je třeba přiložit potřebné dokumenty (kupní smlouva, výpis z OR v případě, že je kupující PO nebo geometrický plán).

Po podání návrhu je katastrální úřad povinen informovat účastníky řízení o jeho doručení, následně úřad vyznačí v katastru tzv. plombu, která označuje danou nemovitost jako změněnou. Lhůta pro vyřízení činí 30 dnů, poté je zasláno vyrozumění o vkladu, případně zamítnutí.

Pokud úřad objeví určité vady, může návrh zamítnout. Není třeba věšet hlavu. Mezi snadno odstranitelné vady patří například notářsky neověřené podpisy na dokumentech nebo nezaplacení správního poplatku, který činí 1 000 Kč.  V horším případě se může jednat o vady v kupní smlouvě. V takovém případě je na místě návrh stáhnout, kupní smlouvu upravit a návrh podat znovu.

Všem prodávajícím i kupujícím před podáním návrhu doporučujeme poradit se s zkušeným právníkem nebo realitním makléřem.