KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Když nájemníci neplatí. Jak se bránit?

Neplatící nájemník je noční můrou každého pronajímatele, zarážejíci je tedy fakt, že se s tímto potýká až pětina z nich. Věříme, že nikdo s tímto problémem nechce mít co dočinění. Co když se ale nacházíte mezi nimi a i vám po čase přestanou pravidelné platby za pronájem chodit na účet. Jak se lze bránit a co rozhodně nedělat?

Práva a povinnosti nájemce

V případě, že nájemník přestane platit, lze jeho dluh pokrýt ze zaplacené kauce, pokud jste si ji ve smlouvě sjednali. To je však jen dočasné řešení. Pokud nájemník nezaplatí ani za následující měsíc či měsíce, budete ho chtít pravděpodobně vystěhovat. Avšak to nemusí být snadné. Pokud se s nájemníkem vzájemně dohodne, máte vyhráno. Problém může nastat v případě, že se nájemník nechce vystěhovat. Celý proces se rázem komplikuje a není příjemný ani pro jednu stranu.

Jak postupovat?

Dostali jste se do stádia, kdy vám nájemník dluží několik plateb. V tuto chvíli je na místě podat výpověď z nájmu. Dle občanského zákoníku lze nájemní smlouvu ukončit buď vypršením lhůty, na kterou byla smlouva sjednána, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí, pro které musíte mít zákonné důvody a dluh nájemného je rozhodně jedním z nich. 

To platí u smlouvy na dobu neurčitou i na dobu určitou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Zvláštním případem, kdy může dojít k tzv. okamžité výpovědi je v okamžiku, kdy dlužná částka přesáhne tři měsíční nájmy. Výpovědi předchází písemná výzva zaslaná nájemci, ten má poté povinnost odevzdat byt nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

Nezapomínejte na důležité náležitosti výpovědi

Výpověď musí být sepsaná písemně. Je potřeba v ní jasně definovat, jaké důvody k ní vedly. Dále je nutné nájemníka informovat, že v případě nesouhlasu s uvedenými důvody, má právo vznést námitky nebo se obrátit na soud a požádat o přezkoumání. Tyto náležitosti jsou nutné, aby byla výpověď platná.

Nájemník může do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď byla doručena podat soudu návrh, aby přezkoumal, zda je oprávněná.

Násilím se nic nevyřeší

V nejhorším případě se dostanete do sporu s nájemcem, který byt nechce opustit, případně vyklidit. Říkáte si, že se jedná o squattera a páchá trestný čin, avšak pozor, pokud váš nájemník měl platnou nájemní smlouvu na byt a nechce se z něj vystěhovat, nepáchá žádný trestný čin, ikdyž už obdržel výpověď. Takové jednání definuje sice zákon jako protiprávní, ale trestní odpovědnost za něj dotyčný ponese až ve chvíli, kdy soud rozhodne, že musí byt vyklidit.

Pokud nájemník byt stále obývá a vy do bytu vstoupíte proti jeho vůli, může být vaše jednání vyhodnocené jako trestný čin porušování domovní svobody. Co ale dělat, když neodchází? Jednou z možností je přijít s policií, jelikož nájemník už nemá právo byt užívat, a přebývá zde bez smlouvy. Avšak ani s pomocí policie jej nemůžete vystěhovat za pomocí násilí. Situace je pak vyhrocená a je nutné ji řešit pouze soudní cestou. 

Máte energie napsané na sebe, nikoliv na nájemníka? Nepokoušejte se ho vypudit z bytu tím, že ho odstřihnete od přísunu vody, tepla nebo elektrické energie, takto může situaci řešit pouze provozovatel služby. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy převést energie na nájemníka. 

Ocitli jste se v podobné situaci? Jak jste ji vyřešili? Diskutujte pod článkem.