KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Tým realitního serveru Black reality je poctěný tím, že mu na jeho realitní občasník přispívá persona v oboru nemovitostí a především finančního poradenství Ing. Karel Kořený.

Finanční expert Ing. Karel Kořený, €FA

Ing. Karel Kořený, €FA

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Které podklady potřebujete k vyřízení hypotéky?

Ačkoli bývá hypotéka prezentována jako nejsnazší cesta k vysněnému domovu – její získání a vyřizování si zpravidla vyžádá více času, než si řada lidí myslí. Obíhání bank a úřadů, doložení příjmů, vyřizování pojištění a další úkony někdy zaberou měsíc, jindy až půl roku.

V tomto příspěvku se zaměříme na nejdůležitější podklady, které budete k vyřízení hypotéky potřebovat. Pro přehled jsme je rozdělili do 2 kategorií: 1) výdaje a příjmy, 2) nemovitost.

1. Výdaje a příjmy

V zájmu každé banky je ujistit se, zda žadatel bude schopný hypotéku pravidelně splácet. Krom příjmů žadatele (a potažmo těch dospělých rodinných příslušníků, kteří figurují jako spoludlužníci), tak poskytovatele úvěru zajímají vaše dluhy, leasingy a jiné finanční závazky.

Obecně se banky řídí pravidlem, že rodině musí po odečtení všech výdajů, vč. splátky hypotéky, zůstat alespoň 1,2 životního minima. Řada bank si však stanovuje přísnější podmínky.

Seznam níže obsahuje podklady, které bude banka pravděpodobně žádat, ačkoli se jejich konkrétní znění a počet mohou lišit.

Seznam podkladů

1) Příjmy

Zaměstnanci

 • doklad totožnosti (OP, pas, řidičák, rodný list)
 • potvrzení o zaměstnání
 • výpis z účtu za poslední 3 měsíce
 • výplatní páska či mzdový list za posledních 6 měsíců až 2 roky
 • potvrzení o průměrném příjmu

Podnikatelé

 • průkaz totožnosti
 • živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku
 • daňové přiznání za poslední 2 roky s potvrzením finančního úřadu
 • výpis z účtu za poslední 3 měsíce
 • potvrzení od ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • u pronájmů rovněž nájemní smlouva a vlastnický list


2) Výdaje

 • smlouvy o úvěru, leasingu a jiných půjčkách
 • smlouvy k různým druhům pojištění
 • smlouvy o stavebním spoření či penzijním připojištění
 • ostatní výdaje – např. výživné, ručitelské prohlášení aj.


Finanční povinnosti rozhodně nezatajujte – každá banka si je snadno zjistí z registru dlužníků.


2. Podklady k nemovitosti

Hypotéka je tzv. účelový produkt, což znamená, že peníze lze použít pouze pro financování půjčky. Proto banky vyžadují tzv. nabývací titul, jenž prokazuje, že se daná nemovitost stane vaším majetkem. Zpravidla se jedná o kupní smlouvu nebo její návrh.

Nezbytné jsou rovněž dokumenty z katastrálního úřadu, které si banky obvykle zaopatří samy.

Odhad ceny nemovitosti si rovněž zajistí banka, přičemž připomeňme, že výše hypotéky odpovídá tržní ceně nemovitosti. Ta vychází z průměrné ceny za daný typ nemovitosti v lokalitě a zpravidla dosahuje 90 % skutečné kupní ceny.

Zástava nemovitosti představuje záruku banky, že nepřijde zkrátka v případě, že byste hypotéku nebyli schopni splácet. Zástavou je obvykle byt či dům, jejž chcete hypotékou financovat, a který, v případě vaší platební neschopnosti, připadne do rukou banky.

Pojištění nemovitosti je další podmínkou k podepsání smlouvy o úvěru. Pojistná částka musí odpovídat reálné ceně za odpovídající nemovitost v lokalitě.

Seznam podkladů – koupě nemovitosti

 • nabývací titul – kupní, darovací smlouva či smlouva k dědictví
 • výpis z katastru nemovitostí
 • odhad ceny nemovitosti starší méně než 6 měsíců ve 2 vyhotoveních
 • snímek katastrální mapy
 • pojistná smlouva k nemovitosti

Seznam podkladů – stavba nemovitosti

 • stavební povolení, územní rozhodnutí
 • výpis z katastru nemovitostí
 • projektová dokumentace
 • stavební rozpočet
 • geometrický plán
 • smlouva se stavební firmou


TIP: V případě, že vám hypoteční úvěr z jakéhokoli důvodu nebude schválen, můžete si zažádat o tzv. předhypoteční úvěr, který vám umožní rychlou stavbu či rekonstrukci bydlení. Tento úvěr slouží rovněž při financování družstevních bytů, které nelze použít jako zástavu. Tato překlenovací půjčka pak platí do doby, než je nemovitost v katastru přepsána na vaše jméno.