KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Reverzní hypotéka. O co jde a jak ji získat?

Slyšeli jste už o reverzní, neboli zpětné hypotéce? Jedná se o hypotéku, která je poskytovaná seniorům. Pokud senior vlastní nemovitost, může ji zastavit hypoteční společnosti, která mu bude vyplácet rentu do určité výše nebo jednorázově zaplatí sumu. Takto může senior získat až 50 % hodnoty nemovitosti. Po seniorově smrti pak dědici splatí dlužnou částku buďto svépomocí nebo prodejem nemovitosti. Jaké jsou podmínky získání reverzní hypotéky? V čem tkví její výhody a v čem naopak nevýhody?

Zpětná hypotéka. Jak ji získat?

Podmínky pro hypotéku pro seniory čásečně vychází k hypotéky klasické. I zde totiž každý žadatel musí doložit své příjmy, výdaje domácnosti a odhad ceny nemovitosti. Je nutné zde ale přiložit i doklad, který říká, jakým způsobem vlastník k nemovitosti přišel. Nutné je také splnit podmínku věku. Žadateli musí být minimálně 60 let. Pokud o hypotéku žádají manželé, věkovou podmínku musí splňovat ten mladší z nich.

Pokud všechny podmínky žadatel splní, podepíše se společností smlouvu a pak dojde k z zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí. Po zápisu je na řadě vyplacení sumy. Podle věku žadatelů jde o 15 až 50 % odhadované ceny nemovitosti, získat ji přitom můžou žadatelé jednorázově i formou měsíční renty.

Senior zůstává majitelem nemovitosti až do své smrti nebo do odstěhování. V případě odstěhování může majitel nemovitosti splatit dluh ze svých zdrojů nebo z prodeje nemovitosti. Při smrti majitele splácí dluh jeho dědicové. Reverzní hypotéka je tak vhodná především pro ty seniory, kteří nemají dědice, nechtějí jim předat svou nemovitost, mají potomky zajištěné nebo s nimi nemají ideální vztahy.

Výhody reverzní hypotéky

Hypotéka pro důchodce je výhodná zejména pro ty, kteří pobírají nízký důchod. Díky zástavě své nemovitosti si tak mohou přilepšit a neztratit tak životní úroveň, na kterou jsou zvyklí. Pokud se zase senioři těší do důchodu na spoustu volného času, nedostatek peněz jim může být velkou překážkou v užívání si koníčků. Díky zpětné hypotéce se pak nemusí omezovat a klidně vyrazit i na dovolenou. Největší výhodou je ale jednoduše to, že člověk může dožít doma. Mnoho důchodců ve stáří už nezvládá platit náklady za dům a musí přehodnotit stěhování. S reverzní hypotékou mohou zůstat ve svém vlastním bytě nebo domě.

Nevýhody a rizika reverzní hypotéky

Hypotéka pro seniory s sebou nese ale i řadu nevýhod. Zatímco v západních zemích, jako jsou Spojené státy, Německo nebo Velká Británie, mají reverzní hypotéky už svou tradici, v České republice jsou stále novinkou. K tomu se váže především možná nespolehlivost mladých hypotečních společností. Po jejich případném krachu pak totiž nemusí být jasné. co se dále bude dít s nemovitostí a jestli seniorovi stále bude mít kdo vyplácet rentu.

Diskutabilní může být i zacílení na seniory z hlediska obchodu a marketingu. Právě senioři totiž platí mezi jednu z nejcitlivějších skupin a projevují vysokou důvěru. Marketingoví pracovníci a obchodníci, kteří s nimi uzavírají smlouvu tak musí jednot na rovinu a opatrně, samozřejmě pak také využívat pouze etické postupy a metody.

Co se stane v případě, že je senior nucen nastoupit do léčebny nebo ústavu? Nemusí se totiž jednat o dobrovolné stěhování, ale nutnost plynoucí ze zdravotního stavu jedince. Právě tato situace by měla být zvlášť ošetřena, aby tak senior nemusel splácet dluh ještě za svého života. Nutné je počítat také s tím, že i když bude důchodci chodit měsíční renta, nemusí mu vystačit až do smrti. V případě, že se dožije vyššího věku, renta už mu vyplácena nebude a jeho příjmy se tak mohou rapidně snížit.