KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Realitní slovník

A

Anuita Splátka k úhradě dlouhodobého dluhu na pravidelné bázi, skládá se z pevně stanovené splátky dluhu a úroků. Postupem času klesá podíl úhrady úroků a naopak se zvyšuje podíl ...

Více zde

B

Bonita klienta Ohodnocení klienta z hlediska schopnosti splácet své závazky, důvěryhodnost klienta při rezervování nemovitosti. Čím vyšší bonita, tím lepší. ...

Více zde

D

Developer Většinou právnická osoba, tedy společnost (ale též se může jednat o fyzickou osobu), která investuje peníze do výstavby nemovitostí za účelem zisku, tedy jejich prodeji ...

Více zde

Dražba Veřejně dostupný prodej, při kterém je veřejně nabízen prodej určité věci více osobám, Nakonec je prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší částku – často také musí splnit stanove...

Více zde

Družstevní byt Bytová jednotka, kterou vlastní družstvo. Byt je pronajat na základě práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. ...

Více zde

E

Exkluzivita Jedná se o výhradní právo sloužící realitnímu makléři nebo přímo realitní kanceláři k prodeji nemovitosti, na kterou se exkluzivita vztahuje. Majitel nemovitost tedy n...

Více zde

F

Fixace úrokové sazby Stanovení neměnné sazby během trvání celého úvěru nebo předem dohodnutá doba, po kterou se úroková sazba nezmění. ...

Více zde

Fond oprav Jedná se o fond, který po dlouhou dobu tvoří měsíční příspěvky vlastníků bytových jednotek, a to dle výše jejich podílu. Fond je určen k údržbě a opravám společných pro...

Více zde

Franšízing Systém velmi těsné spolupráce mezi právně a finančně odlišnými podniky, franchisorem, který franchizantům poskytuje nárok na užívání určité značky, produktu nebo koncep...

Více zde

H

Home staging Služba, která promění byt určený k pronájmu nebo prodeji tak, aby byl zajímavý a atraktivní pro zájemce. Na základě home stagingových pravidel připraví interiér a zár...

Více zde

Hypotéka Hypoteční úvěr slouží k zajištění nemovitosti zástavním právem. Nejčastěji k nákupu nemovitosti za účelem bydlení nebo pronájmu. Hypoteční úvěry se často dělí na účelové,...

Více zde

I

Inkaso Vyrovnání splatné pohledávky, nejčastěji za dodané služby nebo zboží. Vzniká fakturou, kde je vyznačena lhůta splatnosti. Inkaso se hradí v hotovosti, ale i bezhotovostně. ...

Více zde

K

Katastr nemovitostí Evidence všech nemovitých věcí, tedy pozemků, domů a podobně. Celkově tyto nemovitosti kategorizuje a poskytuje k nim informace o vlastníkovi, výměře, poloze a...

Více zde

Kauce Dočasná záloha, která je vratná za splnění předem daných podmínek, případně použita na úhradu nákladů – typicky těch, které například vzniknou majiteli během pronájmu bytu. ...

Více zde

Kolaudace Jedná se o rozhodnutí stavebního úřadu o schválení nemovitosti za účelem užívání. Rozhodnutí je vydáno na základě ověření konkrétní stavby, která musí splňovat předem da...

Více zde

Kupní smlouva Druh smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě nemovitosti. Je dáno zákonem, že u nemovitostí musí být kupní smlouva vždy v písemné podobě a dál...

Více zde

Kvitance Výmaz nebo potvrzení výmazu zástavního práva k určité nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, a to většinou uhrazením pohledávky. Potvrzení vydává zástavní věřitel. ...

Více zde

L

Lodžie Ve své podstatě se jedná o větší balkón, tedy terasu vystupující z půdorysu domu. Lodžie mají často různou podobu, mohou být zcela zakryté, částečně zakryté a podobně. ...

Více zde

Loft Loftový byt je svým prostorem nadstandardní byt, nejčastěji přestavěný z původně průmyslových prostor, které nesloužily a nikdy neměly sloužit k bydlení. Často jsou to velice...

Více zde

M

Makléř Jedná se o fyzickou osobu, která pracuje buď pod realitní kanceláří, nebo sama na sebe a zprostředkovává prodeje a pronájmy nemovitostí. Realitní makléři v České republice ...

Více zde

Mezanin Termín používaný ve stavebnictví, který označuje podlaží nacházející se mezi přízemím a prvním patrem domu, často se s mezaninem potkáte u starých cihlových domů – ve své ...

Více zde

Mezonetový byt Atypický a prostorově nestandardní vícepodlažní byt, nejčastěji se nachází v půdních prostorách bytových domů. Na druhou stranu se ale může jednat i o klasické byty...

Více zde

N

Nájemné Běžnou řečí také jen „nájem“, jedná se o finanční částku, kterou hradí nájemce pronajímateli za užívání pronajaté nemovitosti, tato částka je předem dohodnuta a uvedena v ...

Více zde

O

Občanská vybavenost Pod tímto pojmem si můžete představit vše, co jako občan v dané lokalitě oceníte. Občanská vybavenost má mimo jiné i vliv na celkovou cenu nemovitosti. Předsta...

Více zde

Odhadce Odhadce je člověk, který se na základě živnostenského oprávnění živí odhadováním cen nemovitostí. Odhadce ale může být i pro věci movité a podobně. Odhadce musí splňovat p...

Více zde

Osobní vlastnictví Pojem osobní vlastnictví vyznačuje druh vlastnictví nemovitosti či jiné věci. Nemovitost v osobním vlastnictví může vlastnit fyzická i právnická osoba a většino...

Více zde

P

Plomba Zabraňuje nakládání s nemovitostí. Záznam o plombě najdete v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, kde je označena písmenem „P“. Dokud se plomba nezruší či nenahradí j...

Více zde

Podnájem Jedná se o stav, kdy je nájemce v takzvaném podnájmu. Nemovitost tedy pronajímatel pronajímá za úplatu na základě nájemní smlouvy. Úplatou je typicky měsíční nájemné v př...

Více zde

Provize Provizí se v realitách myslí podíl realitního makléře nebo realitní kanceláře za zprostředkování prodeje, pronájmu či jiné služby. Provizi platí buď prodejce, nebo kupujíc...

Více zde

R

Realitní kancelář Jedná se o společnost, která se zabývá obchodem s nemovitostmi, jejich prodejem, pronájmem, ale celkově nabízí i mnoho dalších služeb, jako třeba zprostředkování...

Více zde

Refinancování hypotéky Jedná se o splacení stávajícího hypotečního úvěru jiným, novým hypotečním úvěrem. Refinancování se provádí tehdy, když například konkurenční banka nabízí le...

Více zde

Revitalizace Modernizace, oživení či podobná obnova nemovitosti nebo jejího přilehlého okolí. Nejčastěji se revitalizují staré stavby, zateplují se, mění se způsob jejich vytápění...

Více zde

Rezervační smlouva Zajišťuje ochranu pro obě strany smluvního vztahu, tedy prodávajícího a kupujícího. Rezervační smlouva zajišťuje, že prodávající neprodá nemovitost jinému zájem...

Více zde

S

Smluvní pokuta Definuje určitou výši částky, která je předem smluvně dohodnutá a zaplatí ji jedna ze zúčastněných stran, pokud poruší některou z podmínek smlouvy. Někdy se smluvní...

Více zde

Soukromá inzerce Je inzerce určená fyzickým nebo právnickým osobám, které chtějí prodat či pronajmout nemovitost „na vlastní pěst“, tedy bez realitní kanceláře a nepodnikají v rea...

Více zde

Společné prostory Společné části domu či společné prostory označují takové prostory domu, které jsou společné všem vlastníkům pro užívání. Například je to vchod, schodiště, výtah,...

Více zde

Stavební povolení Povolení stavby vám vydá příslušný stavební úřad. Stavební povolení je nezbytné proto, abyste mohli dělat více rozsáhlé stavební nebo terénní úpravy. Úřad také s...

Více zde

Stavební spoření Finanční produkt některého z finančních domů, ať už bank nebo spořitelen, který je určen výhradně ke spoření na bydlení, ale také ke zhodnocení peněz, které ovšem...

Více zde

T

Tichá aukce Aukce probíhající v prostorách k tomu určených, zpravidla v aukční síni. Každý dražený předmět má listinu, kam dražitelé zapisují své příhozy. Taková aukce je diskrétn...

Více zde

U

Úroková míra Jedná se o jiné pojmenování úrokové sazby. Vyjadřuje navýšení částky poskytnuté v úvěru za stanovené období v procentech, Úrokovou míru neboli sazbu ovlivňuje mnoho f...

Více zde

Územní plán Označuje dokument obce nebo městské části, který shrnuje a stanovuje způsob využití jejího území a za jakých podmínek. Reguluje tedy zástavbu a pomáhá plánování a udrž...

Více zde

V

Věcné břemeno Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Rozdělují se na situace, kdy je vlastník nemovitosti povinen něco strpět, většinou je to dožití cizí osoby, ale...

Více zde

Věřitel Může být fyzická nebo právnická osoba, vůči které plníte pohledávky z osoby dlužníka. V reálném vztahu to je typicky banka jako věřitel poskytující hypotéku a dlužník, ted...

Více zde

Z

Zprostředkování Nejčastěji se váže ke zprostředkovatelské smlouvě, jedná se o činnost, kterou zprostředkovatel, například realitní makléř, vykonává za předem dohodnutých podmínek,...

Více zde