KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Realitní slovník

A

Splátka k úhradě dlouhodobého dluhu na pravidelné bázi, skládá se z pevně stanovené splátky dluhu a úroků. Postupem času klesá podíl úhrady úroků a naopak se zvyšuje podíl úhrady jistiny.

Více zde

B

Ohodnocení klienta z hlediska schopnosti splácet své závazky, důvěryhodnost klienta při rezervování nemovitosti. Čím vyšší bonita, tím lepší.

Více zde

D

Většinou právnická osoba, tedy společnost (ale též se může jednat o fyzickou osobu), která investuje peníze do výstavby nemovitostí za účelem zisku, tedy jejich prodeji nebo pronájmu.

Více zde

Veřejně dostupný prodej, při kterém je veřejně nabízen prodej určité věci více osobám, Nakonec je prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší částku – často také musí splnit stanovené podmínky pro prodej.

Více zde

Bytová jednotka, kterou vlastní družstvo. Byt je pronajat na základě práv a povinností spojených s členstvím v družstvu.

Více zde

E

Jedná se o výhradní právo sloužící realitnímu makléři nebo přímo realitní kanceláři k prodeji nemovitosti, na kterou se exkluzivita vztahuje. Majitel nemovitost tedy nemůže nabídnout konkurenci.

Více zde

F

Stanovení neměnné sazby během trvání celého úvěru nebo předem dohodnutá doba, po kterou se úroková sazba nezmění.

Více zde

Jedná se o fond, který po dlouhou dobu tvoří měsíční příspěvky vlastníků bytových jednotek, a to dle výše jejich podílu. Fond je určen k údržbě a opravám společných prostor domu, ale často jsou z něj hrazeny i jiné poplatky – vždy po řádném schválení.

Více zde

Systém velmi těsné spolupráce mezi právně a finančně odlišnými podniky, franchisorem, který franchizantům poskytuje nárok na užívání určité značky, produktu nebo konceptu za účelem zisku, ale za přesně daných podmínek a za poplatek nebo procenta z výdělku.

Více zde

H

Služba, která promění byt určený k pronájmu nebo prodeji tak, aby byl zajímavý a atraktivní pro zájemce. Na základě home stagingových pravidel připraví interiér a zároveň často vytvoří fotografie do inzerátu.

Více zde

Hypoteční úvěr slouží k zajištění nemovitosti zástavním právem. Nejčastěji k nákupu nemovitosti za účelem bydlení nebo pronájmu. Hypoteční úvěry se často dělí na účelové, nicméně existují i případy nazývané jako americká hypotéka, což je ručení nemovitostí za poskytnutí neúčel...

Více zde

I

Vyrovnání splatné pohledávky, nejčastěji za dodané služby nebo zboží. Vzniká fakturou, kde je vyznačena lhůta splatnosti. Inkaso se hradí v hotovosti, ale i bezhotovostně.

Více zde

K

Evidence všech nemovitých věcí, tedy pozemků, domů a podobně. Celkově tyto nemovitosti kategorizuje a poskytuje k nim informace o vlastníkovi, výměře, poloze a jiné detaily. Katastr nemovitostí zároveň eviduje vlastnická práva, ale i zástavní práva či věcná břemena. Spravují h...

Více zde

Dočasná záloha, která je vratná za splnění předem daných podmínek, případně použita na úhradu nákladů – typicky těch, které například vzniknou majiteli během pronájmu bytu. Je běžnou praxí, že u nemovitostí určených k pronájmu, se spolu s prvním nájmem platí i kauce ve výši je...

Více zde

Jedná se o rozhodnutí stavebního úřadu o schválení nemovitosti za účelem užívání. Rozhodnutí je vydáno na základě ověření konkrétní stavby, která musí splňovat předem dané podmínky a parametry zapsány v projektové dokumentaci, musí být v souladu s územním rozhodnutím a stavebn...

Více zde

Druh smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě nemovitosti. Je dáno zákonem, že u nemovitostí musí být kupní smlouva vždy v písemné podobě a dále musí splňovat další parametry. Kupní smlouva je důležitá listina, proto byste ji vždy měli vytvořit spolu s pr...

Více zde

Výmaz nebo potvrzení výmazu zástavního práva k určité nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, a to většinou uhrazením pohledávky. Potvrzení vydává zástavní věřitel.

Více zde

L

Ve své podstatě se jedná o větší balkón, tedy terasu vystupující z půdorysu domu. Lodžie mají často různou podobu, mohou být zcela zakryté, částečně zakryté a podobně.

Více zde

Loftový byt je svým prostorem nadstandardní byt, nejčastěji přestavěný z původně průmyslových prostor, které nesloužily a nikdy neměly sloužit k bydlení. Často jsou to velice atypické byty, například jen o jedné obrovské místnosti s vysokými stropy a industriálního charakteru.

Více zde

M

Jedná se o fyzickou osobu, která pracuje buď pod realitní kanceláří, nebo sama na sebe a zprostředkovává prodeje a pronájmy nemovitostí. Realitní makléři v České republice nemusí splňovat žádné certifikace ani nedokazují svou odbornost, jedná se o volnou živnost. Důvěryhodní r...

Více zde

Termín používaný ve stavebnictví, který označuje podlaží nacházející se mezi přízemím a prvním patrem domu, často se s mezaninem potkáte u starých cihlových domů – ve své podstatě se jedná o mezipatro.

Více zde

Atypický a prostorově nestandardní vícepodlažní byt, nejčastěji se nachází v půdních prostorách bytových domů. Na druhou stranu se ale může jednat i o klasické byty nacházející se nad sebou, které jsou spojeny vnitřním schodištěm.

Více zde

N

Běžnou řečí také jen „nájem“, jedná se o finanční částku, kterou hradí nájemce pronajímateli za užívání pronajaté nemovitosti, tato částka je předem dohodnuta a uvedena v nájemní smlouvě.

Více zde

O

Pod tímto pojmem si můžete představit vše, co jako občan v dané lokalitě oceníte. Občanská vybavenost má mimo jiné i vliv na celkovou cenu nemovitosti. Představit si pod pojmem můžete kulturní vyžití, školy, školky, zdravotnictví nebo třeba obchody.

Více zde

Odhadce je člověk, který se na základě živnostenského oprávnění živí odhadováním cen nemovitostí. Odhadce ale může být i pro věci movité a podobně. Odhadce musí splňovat požadavky a vzdělání, které nařizuje zákon č. 130/2008 Sb. 

Více zde

Pojem osobní vlastnictví vyznačuje druh vlastnictví nemovitosti či jiné věci. Nemovitost v osobním vlastnictví může vlastnit fyzická i právnická osoba a většinou s ní může libovolně nakládat.

Více zde

P

Zabraňuje nakládání s nemovitostí. Záznam o plombě najdete v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, kde je označena písmenem „P“. Dokud se plomba nezruší či nenahradí jiným právním stavem, nelze s nemovitostí jakkoli disponovat.

Více zde

Jedná se o stav, kdy je nájemce v takzvaném podnájmu. Nemovitost tedy pronajímatel pronajímá za úplatu na základě nájemní smlouvy. Úplatou je typicky měsíční nájemné v předem dohodnuté výši.

Více zde

Provizí se v realitách myslí podíl realitního makléře nebo realitní kanceláře za zprostředkování prodeje, pronájmu či jiné služby. Provizi platí buď prodejce, nebo kupující, záleží na dohodě. Nejčastější provize je v řádu 3–7 procent.

Více zde

R

Jedná se o společnost, která se zabývá obchodem s nemovitostmi, jejich prodejem, pronájmem, ale celkově nabízí i mnoho dalších služeb, jako třeba zprostředkování hypotéky, odhad tržní ceny nemovitosti a další služby. Realitní kancelář zaměstnává realitní makléře, kteří pro ni ...

Více zde

Jedná se o splacení stávajícího hypotečního úvěru jiným, novým hypotečním úvěrem. Refinancování se provádí tehdy, když například konkurenční banka nabízí lepší podmínky a výrazně nižší úrok.

Více zde

Modernizace, oživení či podobná obnova nemovitosti nebo jejího přilehlého okolí. Nejčastěji se revitalizují staré stavby, zateplují se, mění se způsob jejich vytápění, je snaha o to, aby byly co nejvíce nízkoenergetické. Ovšem mohou se revitalizovat i celá sídliště či průmyslo...

Více zde

Zajišťuje ochranu pro obě strany smluvního vztahu, tedy prodávajícího a kupujícího. Rezervační smlouva zajišťuje, že prodávající neprodá nemovitost jinému zájemci a naopak kupující se zavazuje, že danou nemovitost koupí a doplatí prodávající kupní cenu. Rezervační smlouva také...

Více zde

S

Definuje určitou výši částky, která je předem smluvně dohodnutá a zaplatí ji jedna ze zúčastněných stran, pokud poruší některou z podmínek smlouvy. Někdy se smluvní pokuta vyjadřuje také v procentech z celkového finančního objemu transakce, spojena může být s úroky.

Více zde

Je inzerce určená fyzickým nebo právnickým osobám, které chtějí prodat či pronajmout nemovitost „na vlastní pěst“, tedy bez realitní kanceláře a nepodnikají v realitách. Soukromá inzerce tak umožňuje zakoupit nebo prodat nemovitost bez provize realitní kanceláři.

Více zde

Společné části domu či společné prostory označují takové prostory domu, které jsou společné všem vlastníkům pro užívání. Například je to vchod, schodiště, výtah, sušárna nebo kolárna a další prostory stejného typu.

Více zde

Povolení stavby vám vydá příslušný stavební úřad. Stavební povolení je nezbytné proto, abyste mohli dělat více rozsáhlé stavební nebo terénní úpravy. Úřad také stanoví podmínky pro provedení stavebních úprav a přikáže dodržování technických norem a bezpečnosti práce.

Více zde

Finanční produkt některého z finančních domů, ať už bank nebo spořitelen, který je určen výhradně ke spoření na bydlení, ale také ke zhodnocení peněz, které ovšem není tak vysoké jako při jiném investování. Na druhou stranu jsou zde malá rizika a státní podpora každý rok. Velk...

Více zde

T

Aukce probíhající v prostorách k tomu určených, zpravidla v aukční síni. Každý dražený předmět má listinu, kam dražitelé zapisují své příhozy. Taková aukce je diskrétnější a rychlejší.

Více zde

U

Jedná se o jiné pojmenování úrokové sazby. Vyjadřuje navýšení částky poskytnuté v úvěru za stanovené období v procentech, Úrokovou míru neboli sazbu ovlivňuje mnoho faktorů, základem je výše vypůjčené částky, ale také míra inflace, rizikovost půjčky, tedy i bonita klienta a da...

Více zde

Označuje dokument obce nebo městské části, který shrnuje a stanovuje způsob využití jejího území a za jakých podmínek. Reguluje tedy zástavbu a pomáhá plánování a udržení celkového konceptu do budoucna. Územní plán musí být v souladu se zásadami územního rozvoje definovanými k...

Více zde

V

Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Rozdělují se na situace, kdy je vlastník nemovitosti povinen něco strpět, většinou je to dožití cizí osoby, ale stejně tak třeba průchod svým pozemkem a podobně. Oproti tomu jsou břemena, která nařizují vlastníkům nemovitos...

Více zde

Může být fyzická nebo právnická osoba, vůči které plníte pohledávky z osoby dlužníka. V reálném vztahu to je typicky banka jako věřitel poskytující hypotéku a dlužník, tedy osoba zavázána hradit pravidelnou měsíční splátku hypotečního úvěru.

Více zde

Z

Nejčastěji se váže ke zprostředkovatelské smlouvě, jedná se o činnost, kterou zprostředkovatel, například realitní makléř, vykonává za předem dohodnutých podmínek, často za určitou provizi nebo úplatu.

Více zde