KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on‑line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek? Potřebujete proškolit realitní software Poski REAL?

Pokud vás témata zajímají a máte zájem se dozvědět více, kontaktujte našeho poradce.

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat profil našeho poradce
Zjistit více
Weby pro developerské projekty
Sledujte nás RSS

Převod orné půdy na stavební pozemek krok za krokem

Zdědili jste nebo koupili kus zahrady, pole, louky, ornou půdu a rádi byste si zde postavili dům? Není pozemek jako pozemek a stavět můžete jen a pouze na stavební parcele. Pokud ovšem máte ornou půdu, je možné požádat o její převedení na stavební parcelu a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Jak na to? Máme pro vás praktický a jednoduchý návod.

Co všechno je součástí zemědělského půdního fondu?

Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří základní přírodní bohatství naší země, je nenahraditelný pro zemědělství a jedna z hlavních složek životního prostředí. Patří zde již zmiňovaná orná půda, travní porosty, zahrady, ale i chmelnice, vinice, ovocné sady, polní cesty a podobně. Stejně tak jsou součástí ZPF i rybníky s chovem ryb, závlahové a vodní nádrže, odvodňovací příkopy nebo hráze.

Pokud jste v katastru nemovitostí našli, že váš pozemek spadá do některé z těchto kategorií a chcete zde stavět, musíte zažádat o vyjmutí z fondu.

pole

Jak požádat o vyjmutí ze ZPF?

O změnu územního plánu a tedy i vyjmutí ze ZPF můžete požádat na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. Většinou najdete na weových stránkách přímo formulář volně ke stažení

Žádost by měla obsahovat kromě údajů o vlastníkovi, jméno, bydliště, datum narození a podobně. Také důvod vynětí ze ZPF, dobu odnětí, požadovanou výměru a vyhodnocení předpokládaných důsledků. K vyplněnému formuláři musíte pak přiložit výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy katastru nemovitostí s vyznačeným konkrétním pozemkem (případně více pozemky).

Dále je nutné doložit výpočet finančního odvodu a technickou dokumentaci. Technická dokumentace musí obsahovat informace o výsledcích pedologického výzkumu, přesné údaje o závlahách, odvodnění a protierozních opatřeních. Dále pak zakreslené hranice s vyznačenými bonitovaně půdně ekologickými jednotkami a jejich třídami ochrany.

Jak dlouho trvá vyjmutí pozemku z půdního fondu?

Úřad má na vyřízení vaší žádosti 30 dnů. V některých komplikovanějších případech se může lhůta prodloužit až na 60 dnů. Nenechte se ale papírováním odradit. Získáte zisk z vysněného pozemku a ještě k tomu výhodněji. To za to rozhodně stojí.

Developerské projekty