KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on‑line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek? Potřebujete proškolit realitní software Poski REAL?

Pokud vás témata zajímají a máte zájem se dozvědět více, kontaktujte našeho poradce.

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat profil našeho poradce
Zjistit více
Weby pro developerské projekty
Sledujte nás RSS

Daň z pronájmu: Jak na daňové přiznání v roce 2024

Pronájem nemovitosti je skvělým pasivním příjmem, je však důležité myslet také na daňové povinnosti, které jsou s pronájmem nemovitosti spojené. Jak se daní pronájem nemovitostí, jak si výslednou daň snížit a jak na daňové přiznání za rok 2023?

Příjem z pronájmu nebo příjem z podnikání?

V prvé řadě je potřeba rozlišit, zda se opravdu jedná o příjmy z pronájmu nebo z podnikání. Kdy se jedná o pronájem a kdy o příjmy z podnikání? V některých případech může být hranice velmi tenká. Důležité je zjistit, jak na to nahlíží stát, protože to může ovlivnit způsob zdanění. Jako podnikání jsou považovány krátkodobé pronájmy přes Airbnb, Booking a veškeré ubytovací služby, hotely nebo hostely apod. Pokud nejde o ubytovací služby, může být nájemní činnost považována za podnikání, pokud je nemovitost součástí obchodního majetku. V takovém případě jsou příjmy z nájmu zdaněny jako příjmy z podnikání podle § 7 zákona o dani z příjmů.

Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené situace, pak se skutečně jedná o příjem z pronájmu podle § 9 zákona o dani z příjmů. Tyto příjmy nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Kdo má povinnost daň z pronájmu zaplatit?

Příjem z pronájmu musíte uvést v daňovém přiznání dle § 9 zákona o dani z příjmů. Jestliže jste zaměstnancem a váš příjem z pronájmu v roce 2023 nepřesáhl 20 000 Kč (a nemáte žádné další vedlejší příjmy), můžete oddychnout – nemusíte řešit daňové přiznání ani platbu daně z příjmu z pronájmu. 

Jako OSVČ nebo zaměstnanec, který si v roce 2023 mimo zaměstnání vydělal více než 20 000 Kč (včetně příjmů z pronájmu), musíte podat daňové přiznání na jaře 2024.

Kolik na dani z pronájmu zaplatíte?

Výpočet daně z pronájmu nemovitosti není tak složitý, jak by se mohlo zdát. Stačí vypočítat příjem z pronájmu nemovitosti a odečíst relevantní výdaje. Pozor na to, abyste do příjmů započítali skutečně jen nájemné. Zálohy na služby nejsou vaším příjmem, i když je nájemce hradí na váš účet a do příjmů z pronájmu nemovitosti se nezapočítávají. Pro výpočet výdajů můžete využít dva způsoby:

  1. Sečíst reálné výdaje

Pokud se rozhodnete pro reálné výdaje, budete muset spočítat všechny náklady spojené s pronájmem. Sem patří náklady na údržbu nemovitosti, poplatky realitní kanceláři, náklady na pořízení vybavení, pojištění a podobně. Samozřejmě, musíte mít vše podloženo doklady a fakturami. Finanční úřad může požadovat doložení výdajů až tři roky zpětně, nebo dokonce osm let zpětně v případě, že vykážete daňovou ztrátu (tj. výdaje převyšují příjmy).

  1. Použít paušální výdaje

Pokud se bojíte složitější administrativy, můžete zvolit paušální výdaje. Stačí odečíst od všech příjmů 30 %, maximálně však 600 000 Kč.

 

Rozhodujete se mezi reálnými a paušálními výdaji? Každá možnost má své výhody a nevýhody. Zatímco reálné výdaje mohou být výhodné, pokud máte spoustu oprávněných nákladů, paušální varianta může být jednodušší a méně časově náročná.

Po odečtení výdajů od příjmů získáte základ daně, ze kterého se vypočítává výsledná daň. Standardní sazba daně je 15 %, ale jestliže váš příjem v roce 2023 překročil 48násobek průměrné mzdy (což bylo v roce 2023 1 935 552 Kč), pak se částka nad touto hranicí daní sazbou 23 %.  Od roku 2024 se tato částka pro sazbu daně 23 % mění na 36násobek průměrné mzdy (pro rok 2024 to bude 1 582 812 Kč).

Slevy na dani: Jak si můžete daň snížit?

Vyděsila vás výsledná částka, kterou budete muset zaplatit? Nezoufejte! Každý si může uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která dosahuje 30 840 Kč za rok 2023. Kromě toho existují i další slevy, jako například slevy na manžela či manželku, pro osoby se zdravotním postižením, sleva na studenty nebo školkovné. Nicméně sleva na studenta a sleva za umístění dítěte do zařízení pečujícího o děti předškolního věku byly od roku 2024 zrušeny a nebudete je v daňovém přiznání za rok 2024 využít.

Termín pro podání daňového přiznání 

Čas na podání daňového přiznání za rok 2023 máte do 2. dubna 2024, v případě elektronického podání do 2. května 2024. Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce nebo advokát, je termín pro podání daňového přiznání do 1. 7. 2024. Daň z příjmů je potřeba uhradit nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

 

Developerské projekty