KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Pracujete v realitách a zajímají vás on-line trendy? Nevíte, jak efektivně plánovat čas u vás ve firmě nebo jaké postupy jsou vhodné pro nábor nabídek?

Pokud vás realitní problematika zajímá a chcete se dozvědět více, kontaktujte Ing. Vladimíra Vaňka.

poradcevrealitach.cz

Výkonný ředitel Poski.com Ing. Vladimír Vaněk

Ing. Vladimír Vaněk

Kontaktovat
Sledujte nás RSS

Povinné pojištění makléře

Jste realitním zprostředkovatelem?  Měli byste tedy vědět, že nový zákon o realitním zprostředkování (ZRZ) ukládá povinnost pojištění pro případ povinnosti nahradit klientovi způsobenou újmu po celou dobu, kdy budete vykonávat svoji činnost. V případě, že realitní činnost už provádíte, tak tuto povinnost si stačí splnit do dvou měsíců po účinnosti ZRZ (ZRZ byl Prezidentem republiky podepsán 8.1.2020. Aktuálně se očekává, že bude vyhlášen ve Sbírce zákonů kolem poloviny února, účinnost by nastala 15. dní po vyhlášení, tedy +/- 2.3.2020).

Pojištění má samozřejmě svoje limity. Když realitní zprostředkovatel způsobí svým jednáním někomu újmu, limit plnění musí být nejméně 1 750 000,- Kč, pokud se jedná o jednotlivou pojistnou událost. V případě, že bude v průběhu jednoho roku pojistných událostí více, jedná se o limit plnění nejméně 3 500 000,- Kč. Pojištění však má další podmínku, a to že spoluúčast (pokud je sjednána), nemůže překročit částku 5 000,- Kč nebo 1 % u celkové výše pojistného plnění.

Nový realitní zákon nezapomíná ani na situaci, kdy realitní zprostředkovatel vykonává činnost v rámci nějaké realitní kanceláře. Jedná se tedy o situaci, kdy podnikáte na základě smlouvy, která je uzavřena písemně s nějakou jinou právnickou osobou (tedy realitní kanceláří). Výhradně jménem té právnické osoby nebo také pod svým jménem s využitím obchodního jména či značky té právnické osoby nabízíte služby. V takovém případě se již zmíněné pojistné limity snižují na 50 %.

Upozorňujeme, že je tu ještě pár dalších věcí, kterým je dobré věnovat pozornost, a to:

  • v případě že se nepojistíte, můžete za tento přestupek dostat pokutu až do výše 1 000 000,- Kč
  • je opravdu dobré, když pojištění kryje i jiné možné škody, které můžete způsobit (škody na majetku nebo předmětech převzatých do úschovy, úrazy atd.)
  • klient po Vás klidně může požadovat předložení dokumentů, které potvrzují uzavření pojistky
  • limity, které jsou výše uvedené, je třeba brát pouze jako minimální požadavek, je lepší být pojištěn na částku vyšší, hlavně pokud prodáváte dražší nemovitosti
  • je potřeba, abyste ověřenou kopii pojistné smlouvy doručili Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy
  • nezapomeňte na to, že škodu je možné způsobit i nečinností (třeba když neupozorníte na změnu informací v katastru nemovitostí)
  • dále můžete škodu způsobit jednáním, jako je například poskytnutí špatné informace. 

Jste na nový realitní zákon připraveni a co si o něm myslíte?